Årskalender

Årshjul 2018-19

August måned

13.08.18: Skolestart 1. – 9. kl. 08 – 11.

14.08.18: 0. klasse starter

21.08.18: Fælles forældremøde 7.-9. klasse 16.00-18.00

21.08.18: Forældremøde 0. klasse kl. 16.00 – 18.00

21.08.18: Bestyrelsesmøde kl. 18.00 -20.00

22.08.18: Fællesforældremøde 1. og 2. klasse kl. 16 – 18

22.08.18: Skills 8.b

28.08.18: Skills 8.a

30.08.18: 0. – 3. klasse på SFO’en hele dagen 06.30 – 17

30.08.18: Pædagogiskdag for 0. – 3. klasses lærerne

30.08.18: Fællesforældremøde 3. og 4. klasse kl. 16 – 18

30.08.18: Forældremøde 6. klasse kl. 16 – 18

31.08.18: Skolefoto

September måned

03.09.18 – 07.09.18: Projektuge i sfo’en ”Trivsel og fællesskab”

03.09.18: Skolefoto

04.09.18: Skolefoto

05.09.18: skolefoto

05.09.18: 5. klasse forældremøde kl. 16 – 18

10.9.18: Fordybelsesuge 37 + lejrskole for 3.-4. og 8.- 9. klasse

17.09.18: uge 38 lejrskole for 5. klasse

Oktober måned

01.10.18 – 05.10.18: Projektuge for sfo’en ”Krop og motion”

01.10.18: 0. klasse skole/hjemsamtaler

03.10.18: 0. klasse skole/hjemsamtaler

04.10.18: 0. klasse skole/hjemsamtaler

04.10.18: udskolingsfest

04.10.18: 2. klasse i biografen

05.10.18: fridag for 6. – 9. klasse

05.10.18: Pædagogiskdag for udskolingslærerne

08.10.18: Fordybelsesuge 41

08.10.18: Praktikuge for 9. klasse

11.10.18: 2. og 3. klasse. i teateret Ronja Røverdatter

12.10.2018: Motionsdag alle klasser 8.00-12.00

15.10. – 19.10.18: Efterårsferie

16.10 – 26.10.18: Terminsprøver 8. – 9. klasse

26.10.18: Gammelelevfest 19 – 22

29.10.18: 5. klasse skole/hjemsamtaler

30.10.18: 5. klasse skole/hjemsamtaler

31.10.18: Sfo’en holder Halloweenfest

31.10.18: 6. klasse skole/hjemsamtaler

November måned

01.11.18: 6. klasse skole/hjemsamtaler

01.11.18: 4. klasse skole/hjemsamtaler

01.11.18: 8.a.b. i biografen

07.11.18: 4. klasse skole/hjemsamtaler

05.11.18: 2. klasse skole/hjemsamtaler

06.11.18: 2. klasse skole/hjemsamtaler

08.11.18: Pædagogiskdag for sfo-personalet

08.11.18: 0. – 3. klasse med lærerne hele dagen kl. 06.30 -17.00

15.11.18: 8.a.b. i biografen kl. 09.30

15.11.18: 8. og 9. klasserne skal have foretaget uddannelsesvalg

19. -23.11.18: Projektuge for sfo´en ” byg en drage”

20.11.18: Børnerettighedsdag hele skolen kl. 08 – 13.00

26.11.18: Fordybelsesuge 48

29.11.18: 5. klasse viser julestykke 15.00-19.00

29.11.18: Juleklippedag med forældrene i klasserne

December måned

13.12.18: 3. klasse går Lucia

20.12.18: Juleafslutning hele skolen kl. 8.00-12.00

Januar måned 2019

3.1.19: Første skoledag efter juleferien

21.1.19: Fordybelsesuge uge 4

21.1.19: 6. + 7. klasse på lejrskole

31.01.19: 2. klasse i biografen AH, BI

Februar måned

11.07.19: Vinterferie

26.02.19: Forældremøde 0. klasse kl. 16 -18

Marts måned

01.03.19: Trivselsdag for hele skolen kl. 08. – 13.00

01.03.19: Pædagogisk weekend

02.03.19: Pædagogisk weekend

20.03.19: Forældremøde 1. og 2. klasse kl. 16 – 18

27.03.19: 6. klasse skole/hjemsamtaler

28.03.19: 6. klasse skole/hjemsamtaler

April måned

04.04.19: Mellemtrinsfest kl. 17 – 19.00

08.- 12.04.19: Horneby – fordybelsesuge

15.04.19: Påskeferie

Maj måned

01.05 – 03.05.19: lejrskole 1. 2. klasse

06.05 – 15.05.18 skriftlige prøver 9. klasse

13.05.19: 0. klasse skole/hjemsamtaler

14.05.19: 0. klasse skole/hjemsamtaler

16.05.19: 0. klasse skole/hjemsamtaler

  1. – 16.05.19: Terminsprøver 8. klasse

17.05.19: Bededag

24.05.19: Karameldag

27.05.19: 2. klasse skole/hjemsamtaler

28.05.18: 2. klasse skole/hjemsamtaler

30.- 31.05.19: Kr. himmelfartsdagsferie

Juni måned

05.06.18: Grundlovsdag fri

10.06.19: 2. Pinsedag

17.06– 19.06.19: Terminsprøve 6. og 7. klasse

26.06.19: Pølsedag 5. – 8. klasse

26.06.19: Dimission

28.06.19: Sidste skoledag kl. 08 – 12.00

Juli måned – FERIE

August måned