Skolens værdigrundlag

Amager Privatskole er en selvejende institution, hvis formål er at give en undervisning, som kvalitativt står mål med folkeskolens. Derudover har vi på skolen stor fokus på elevernes personlige udvikling og dannelse. Skolens formål er derudover at skabe et stimulerende miljø for medarbejderne præget af tryghed, tillid og arbejdsglæde for hver enkelt.

Vi har som skole fokus på:

  • forpligtende fællesskaber
  • trivsel og arbejde med social forståelse
  • glæden ved at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder
  • undervisning præget af stor faglighed
  • et godt undervisnings-miljø med fokus på elevinddragelse
  • læring drevet af kompetent og veluddannet personale
  • et godt samarbejde mellem skole og hjem

Skolen skal være et trygt sted med aktive og engagerede mennesker. Gensidig tillid, åbenhed, humor, demokratisk medleven, forpligtende fællesskab, samarbejde samt respekt og omsorg for den enkelte og hinanden skal være grundlæggende værdier. Skolen søger i sin undervisning at tilvejebringe et højt fagligt niveau, således at eleverne er rustet til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv. Ved at kræve elevernes aktive deltagelse og give dem mulighed for indflydelse på egen situation i og omkring undervisningen, vil man opnå ansvarlige elever, der lærer at tage ansvar for egen læring, sætte egne mål og vurdere egen indsats.