Betaling ved ind -og udmeldelse

Ved Indmeldelse:

Betales et Indmeldelsesgebyr  på 2 måneders skolepenge, samt en eventuelt opsparing til lejrskole. Lejrskole opspares i året før lejrskolen afholdes.

Eksempel: Eleven starter i 7 klasse til skoleårets start. Der opkræves for lejrskole 11*434 = 4.774 + lejerskole for august kr 434

Generelt:

Skolepenge opkræves forud og opkræves via NETS. Juli måned er betalingsfri.

Ved udmeldelse:

Løbende måned plus 30 dage. Eksempel: ved en udmeldelse d. 5/3 bliver man opkrævet også for april måned. Lejrskole indbetaling/opsparing vil blive refunderet ved udmeldelse, hvis skolen kan nå at finde en anden deltager. Indmeldesesgebyr betales ikke tilbage.
Kun ved eventuel skriftlig udmeldelse inden 30. april til slutning af skoleåret refunderes depositum (gammel ordning. Indskrevet inden 1.6.2018) – almindeligvis således, at det bruges til betaling af skoleårets sidste to betalingsmåneder (maj og juni) såfremt eleven fortsætter året ud.  Depositum efter gammel ordning refunderes ved udgangen af 9. klasse således at det bruges til betaling af de to sidste betalingsmåneder (maj og juni)

Manglende indbetaling:

Kontoret ringer/sender mail med påmindelse om manglende indbetaling.  Hvis der herefter ikke er indbetalt som aftalt, sættes en frist på 14 dage. Overholdes dette ikke udmeldes eleven fra Amager Privatskole.

Tilskud: 

Hvert år i august kan man søge tilskud til dækning af skolepenge samt SFO. Ansøgningesskema kan findes på forældreintra, og indsendes til kontoret omkring 15 september. I december får skolen svar på fordelingen af dette.