Folkeskolens prøver

På Amager Privatskole går alle elever op i FP9 – folkeskolens prøver, med undtagelse af prøven i kristendomskundskab, da der ikke undervises i faget. Vi har valgt at undervise fra 1.- 9. kl. i kulturfag, som indbefatter dannelse, filosofi. historie, religion og samfundsfag.

Skolen følger ligeledes Fælles Mål, der er folkeskolens slutmål og delmål.

Se information om folkeskolens afsluttende prøver på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk