Velkommen til Amager Privatskole

Amager Privatskole genåbnes

I forlængelse af statsminister Mette Frederiksens pressemøde den 6. april har ledelsen truffet den beslutning, at Amager Privatskole åbner for 0. – 5. klasse onsdag den 15. april 2020.

Information om dette er sent ud på ForældreIntra og ligger derudover også på skolens Facebookside. Det er vigtigt, at I holder jer jævnligt orienterede på ForældreIntra.

Skulle I have spørgsmål, kan skolen kontaktes på 32 51 55 14.

Pas godt på hinanden – og følg til enhver tid myndighedernes anbefalinger.

De bedste hilsner,
Lotte Wistisen
Skoleleder, Amager Privatskole

Vision for Amager Privatskole

På Amager Privatskole skal alle elever have en dannelseskuffert, som til slut er så fyldt, at de har størst mulig frihed til det efterfølgende uddannelsesvalg.

Amager Privatskole skal bevare en overskuelig størrelse både i forhold til det samlede antal elever og i forhold til klassekvotienter. Vi skal bestræbe, at elevsammensætningen afspejler det omkringliggende samfund.

Værdigrundlag for Amager Privatskole

Amager Privatskole har mange gode traditioner, som skolen værner om. Traditioner giver tryghed, forudsigelighed og kontinuitet for både børn og voksne.

På Amager Privatskole har vi valgt nogle fokusområder, der betyder noget for os. De tre fokusområde er skolens værdigrundlag.

Tryghed & læring

  • Trygt læringsmiljø
  • Smil og glæde
  • Faglige ambitioner

Dannelse

  • Nærhed
  • Selvberoenhed & robusthed
  • Ansvarlighed & verdensudsyn

Fællesskab

  • Involvering
  • Skole-forældre-barn
  • En del af en helhed
  • Gensidig respekt og tolerance

Du kan læse mere om vores værdigrundlag og vores vision for Amager Privatskole her.

red barnet


Gå på opdagelse i skolens hverdag på Facebook ved at klikke på ovenstående logo.