Grundoplysninger

Amager Privatskole
Hornevej 1
2770 Kastrup
Tel.: 3251 5514

Kontortid:  Alle hverdage 8:30 – 13:00

Mail:  info @ amagerprivatskole.dk

CVR: 11 77 93 79

Fritidsordning / SFO:
Tel.: 3246 4037
6:30 – 8:00 og 13:00 – 17:00

Mobil (v/ture) : 5370 0237

Facebookhttps://www.facebook.com/amagerprivatskole/

Klassetrin og spor på skolen:

Antal klassetrin på skolen: 0.-9.klasse

Antal spor på skolen: 1 spor, dog 2 spor på 7. årgang fra skoleåret 2017/2018.

Antal elever pr. 1. januar 2017: 208

Klassekvotienter:

  • 0. – 2. klasse: 20 elever
  • 3. – 9. klasse: 23 elever

I visse tilfælde kan skolen vælge at overskride klassekvotienten – dog højest med 1 elev i hver klasse.