Forældreforening

AFVENTER OPDATERING.

Sammensætning:

  • aa

Konstituering:

  • bb

Antallet af møder:

  • cc

Dagsorden:

  • dd

Budget.

  • ee

Beretning:

  • Forældrerådet aflægger beretning på skolens generalforsamling.