Betaling-udmeldelse

Ved Indmeldelse:

Betales et depositum på 2 måneders skolepenge.-Samt en eventuelt opsparing til lejrskole.

Generelt:

Skolepenge opkræves forud og opkræves via NETS. Juli måned er betalingsfri.

Ved udmeldelse:

Løbende måned plus 30 dage. Eksempel: ved en udmeldelse d. 5/3 bliver man opkrævet også for april måned. Lejrskole indbetaling/opsparing vil blive refunderet ved udmeldelse, hvis skolen kan nå at finde en anden deltager. Depositum betales ikke tilbage såfremt en elev udmeldes midt i et skoleår.
Kun ved eventuel udmeldelse inden 30. april til slutning af skoleåret refunderes depositum – almindeligvis således, at det bruges til betaling af skoleårets sidste to betalingsmåneder (maj og juni).

Manglende indbetaling:

Kontoret ringer/sender mail med påmindelse om manglende indbetaling.  Hvis der herefter ikke er indbetalt som aftalt, sættes en frist på 14 dage, overholdes dette ikke en udmeldelse af skolen ske på Vores vegne.

Tilskud: 

Hvert år i August kan man søge tilskud til dækning af skolepenge samt sfo, ansøgninger hentes på kontoret og indsendes omkring 15 september, i december måned får skolen svar på fordelingen af dette.